Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Hòa Định Đông: Thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

Chuyên mục: Hoạt động của các địa phương | Đăng ngày: 05/10/2017

Phát huy hiệu quả quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới cùng với thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới, xã Hòa Định Đông đã về đích, đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và đã được UNBD Tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2017.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, người dân chính là chủ thể, là người thực hiện và thụ hưởng thành quả từ chương trình. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân hưởng lợi”, quy chế dân chủ được phát huy rộng rãi trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hòa Định Đông đã mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện Qui chế dân chủ đến tận cơ sở, tinh thần đoàn kết, chung sức của cộng đồng nhân dân được phát huy. Từ đó tạo thuận lợi trong việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Ảnh Lê Thu

Các ban, ngành, đoàn thể đã cụ thể hoá việc thực hiện qui chế dân chủ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Bằng những việc làm, mô hình, phong trào thiết thực đã khơi dậy, huy động sức mạnh đoàn kết, dân chủ chung tay thực hiện có hiệu quả mục tiêu lớn của chương trình. Qua triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã cho thấy, thời gian đầu địa phương không tránh khỏi bỡ ngỡ, lúng túng, còn có người dân chưa quan tâm, chưa hiểu về ý nghĩa, hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, công tác tuyên truyền, phổ biến được chú trọng, UBND xã đã triển khai các văn bản, quy định của Chính phủ, UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND các cấp sâu rộng trong nhân dân. Nhận thức của nhân dân có sự chuyển biến tích cực. Người dân hiểu rằng, xây dựng nông thôn mới chính là làm đổi thay diện mạo thôn, xã mình, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên và người dân đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện, bảo đảm dân chủ, công khai, “dân biết, dân bàn” với sự tham gia tích cực của người dân, công cuộc xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp trong toàn xã. UBND xã thực hiện tốt việc công khai thông qua các hình thức như niêm yết tại trụ sở UBND, thông tin trên hệ thống truyền thanh và tại các hội nghị, cuộc họp dân. Việc lựa chọn các công trình, hình thức tổ chức xây dựng  được UBND xã tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư qua các cuộc họp dân ở hai thôn. Các chính sách về huy động nguồn lực như xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà văn hóa, sân vận động, đường giao thông, kênh mương thủy lợi được tổ chức họp dân thông báo, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Qui chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới được thực hiện nghiêm túc đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Người dân tham gia bàn bạc, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Những thắc mắc, kiến nghị cơ bản đều được giải quyết kịp thời, cộng đồng nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Ảnh Lê Thu

Nhờ chú trọng công tác tuyên truyền, vận động và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã Hòa Định Đông đã làm tốt công tác huy động nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Trong đó có nguồn lực lớn từ sự tham gia đóng góp của nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng trên cơ sở phát huy dân chủ để người dân bàn bạc, tự nguyện đóng góp, nổi bật là phong trào hiến đất làm đường đi của xóm, giao thông nông thôn, đường nội đồng, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn...

Ảnh Lê Thu

Kết quả đến nay, toàn xã đã huy động được hơn 6 tỷ 057 triệu đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó, vốn huy động nhân dân đóng góp trên 2 tỷ 112 triệu đồng. Toàn xã đã hoàn thành 27,25 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa 8 km kênh mương nội đồng; tu sửa, xây dựng mới 01 trường mầm non, sửa chữa 02 công trình nhà văn hóa thôn, 01 công trình nhà văn hóa xã, sân vận động trung tâm, nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, chợ Lò Tre...

Ảnh Lê Thu

Từ thực tiễn có thể khẳng định, việc áp dụng, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở là một trong những yêu cầu không thể thiếu trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, qua đó phát huy vai trò chủ động, tích cực của người dân, đồng thời góp phần hạn chế nguy cơ thất thoát, lãng phí. Thực hiện qui chế dân chủ đã và đang phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy nhanh tiến độ trong xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn đã có nhiều đổi mới; đời sống kinh tế, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Hơn 5 năm thực hiện, thu nhập bình quân tăng 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,43%, đến thời điểm này xã đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và vừa qua đã được UNBD Tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2017.

Lê Thu

(CTV Đài Hòa Định Đông)


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HBND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND Huyện 0985.754.336
Ông Nguyễn Ngọc Tường - Chánh thanh tra Huyện 0977.746.473
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa
  • Thắng Cảnh Gành Đá Phú Hòa
  • Thắng cảnh Đập Đồng Cam Phú Hòa

Thống kê truy cập