Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
PHỎNG VẤN Đ/C TRẦN THỊ HẠNH – BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ HÒA ĐỊNH ĐÔNG VỀ NÂNG CAO TỶ LỆ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ ĐỂ ĐẠT XÃ NÔNG THÔN MỚI 2017

Chuyên mục: Hoạt động của các địa phương | Đăng ngày: 29/08/2017

Thưa quí vị và các bạn, Hòa Định Đông và Hòa Định Tây là 2 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, sau thời gian cố gắng và nỗ lực, hai xã đã cơ bản đạt 19 tiêu của Nông thôn mới, trong đó có thể nói tiêu chí số 15 về BHYT đã đạt 87,69 %, để đạt tiêu chí này, trong suốt thời gian qua, Đảng ủy, HĐND, UBND và UBMTTQVN xã Hòa Định Đông đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm đưa tỷ lệ  người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong toàn xã lên cao; bên cạnh đó, UBND xã đã sử dụng việc  phân loại các đối tượng hộ gia đình trong xã để có hướng vận động, thuyết phục các hộ gia đình tham gia BHYT. Chính nhờ sự chủ động và quyết tâm của cả hệ thống chính trị nên Hòa Định Đông hoàn thành tỷ lệ về BHYT. Trao đổi với PV Đài TT-TH huyện Phú Hòa, đ/c Trần Thị Hạnh – Bí thư Đảng ủy xã Hòa Định Đông cho biết về công tác chỉ đạo và điều hành của xã để tiêu chí 15 về BHYT đạt kế hoạch. Sau dây là nội dung cuộc phỏng vấn .

ảnh Bích Thủy

Phóng viên: Thưa đồng chí, xin đ/c cho biết về tình hình tham gia BHYT trên địa bàn xã Hòa Định Đông như thế nào?

Đ/c Trần Thị Hạnh: Về tình hình người dân tham gia BHYT trên địa bàn xã Hòa Định Đông, Năm 2017, thực hiện Quyết định số 1980 ngày 17/10/2016 của TT Chính phủ về  ban hành Bộ tiêu chí xây dựng  xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trong đó tỷ lệ người dân tham gia BHYT phải đạt 85% thay về theo tỷ lệ cũ là trên 70%, đến nay xã Hòa Định Đông đã vận động thực hiện đạt 87,69%.

Phóng viên: Là xã đăng ký xây dựng Nông thôn mới, vậy Hòa Định Đông đã quan tâm và chú trọng công tác vận động, tuyên truyền người dân tham gia đóng BHYT như thế nào, thưa đ/c?

Đ/c Trần Thị Hạnh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hòa Định Đông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra và theo lộ trình nông thôn mới của huyện, năm 2017, xã Hòa Định Đông đăng ký xây dựng đủ 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Xác định nhiệm vụ trọng tâm là như vậy nên ngày từ đầu năm, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, toàn Đảng bộ đã ra sức triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội và công tác xây dựng Đảng nhằm thực hiện mục tiêu đã đề ra nêu trên. Theo đó, để vận động nhan dân tham gia BHYT đạt tỷ lệ trên 85%, phải nói là một sự khó khăn rất lớn đối với đơn vị xã Hòa Định Đông. Tuy nhiên xác định được khó khăn như vậy, BTV Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ đã họp bàn và lãnh đạo quyết tâm phấn đấu, phải thực hiện cho đạt theo tỷ lệ trên giao.

Phóng viên: Những giải pháp tối ưu nào mà Đảng ủy Hòa Định Đông tập trung để giữ vững tỷ lệ BHYT đối với xã Nông thôn mới, thưa đ/c?

Trần Thị Hạnh: Trước tình hình thực tế như vậy, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm để triển khai thực hiện: Đã chỉ đạo phối hợp, rà soát danh sách tất cả những người chưa tham gia BHYT, phân loại từng đối tượng đóng và thành lập 7 tổ công tác gồm: Cựu chiến binh, hội nông dân, hội LHPN, đoàn thanh niên và hai trưởng thôn và Trạm y tế xã vận động trực tiếp đến từng nhà người  dân, chỉ đạo hàng tháng sơ kết 1 lần để báo cáo tình hình và có hướng chỉ đạo tiếp theo. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt đó, đến nay tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87,69%.

Bích Thủy


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HBND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND Huyện 0985.754.336
Ông Nguyễn Ngọc Tường - Chánh thanh tra Huyện 0977.746.473
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa
  • Thắng Cảnh Gành Đá Phú Hòa
  • Thắng cảnh Đập Đồng Cam Phú Hòa

Thống kê truy cập