Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
PHÚ HÒA: TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI (ĐỢT 2) NĂM 2017

Chuyên mục: Xây dựng Đảng, Chính quyền | Đăng ngày: 02/10/2017

Sáng ngày 02/10, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, huyện ủy Phú Hòa khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới (Đợt 2) năm 2017. Về dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Phụng – Phó Bí thư thường trực huyện ủy.

Ảnh Quỳnh Chi

          Lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới đợt 2 này có 70 học viên tham gia học tập,  trong thời gian 8 ngày, các học viên sẽ được trang bị 10 chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, trên cơ sở đó để mỗi đảng viên mới xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên chính thức.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Phụng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tham gia lớp học, định hướng những nhiệm vụ người Đảng viên mới cần phải tiếp tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Để lớp học đạt kết quả tốt nhất, Đồng chí Nguyễn Văn Phụng đề nghị toàn thể học viên cần nghiêm túc học tập, thực hiện tốt nội quy lớp học; đồng thời trong quá trình tham gia học tập, các học viên cần tích cực trao đổi, nêu câu hỏi với các giảng viên về những vấn đề đang quan tâm, thắc mắc để lớp học thêm sôi nổi, trở thành diễn đàn học tập và chia sẻ những kiến thức bổ ích, thiết thực cho các Đảng viên mới.

          Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập và xét trở thành Đảng viên chính thức. Ngay sau lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Phụng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã cùng các Đảng viên mới tham gia chuyên đề đầu tiên của lớp học.

Quỳnh Chi


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HBND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND Huyện 0985.754.336
Ông Nguyễn Ngọc Tường - Chánh thanh tra Huyện 0977.746.473
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa
  • Thắng Cảnh Gành Đá Phú Hòa
  • Thắng cảnh Đập Đồng Cam Phú Hòa

Thống kê truy cập