Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Huyện ủy

Sơ đồ tổ chức Huyện ủy

 

 

     Các Đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Hòa:

 

1.

Đ/c Đinh Thị Thu Thanh:

Bí thư Huyện ủy

2.

Đ/c Nguyễn Văn Phụng:

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

3.

4.

Đ/c Lê Ngọc Tính:

Đ/c Phạm Khi:

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Phó chủ tịch UBND huyện

5.

Đ/c Trần Xuân Mỹ:

Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ

6.

Đ/c Nguyễn Thế Khoa:

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

7.

Đ/c Nguyễn Xương:

Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQVN huyện

8.

Đ/c Chế Thị Xuân Xinh:

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

9.

Đ/c Châu Văn Thất:

Trưởng Công an huyện

10.

Đ/c Huỳnh Tấn Dân:

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

  • Đôi nét về huyện Phú Hòa
  • Thắng Cảnh Gành Đá Phú Hòa
  • Thắng cảnh Đập Đồng Cam Phú Hòa

Thống kê truy cập