Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
UBND Huyện

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổ chức bộ máy hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện Phú Hòa gồm:

* Lãnh đạo UBND huyện:

+ Đ/c Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện

+ Đ/c Phạm Khi - Phó Chủ tịch UBND huyện

+ Đ/c Đinh Công Thạch - Phó Chủ tịch UBND huyện

* Các đơn vị chuyên môn thuộc huyện:

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện

2. Thanh tra huyện

3. Phòng Y tế

4. Phòng Nội vụ

5. Phòng Tư pháp

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

8. Phòng Văn hóa và Thông tin

9. Phòng Tài chính và Kế hoạch 

10. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

11. Phòng Lao động thương binh và xã hội

12. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13. Trung tâm Phát triển quỹ đất

14. Đài Truyền thanh - Truyền hình

15. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

16. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND Huyện 0985.754.336
Ông Võ Huy Thạc - Phó Chánh Thanh tra Huyện 0905.723.434
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa
  • Thắng Cảnh Gành Đá Phú Hòa
  • Thắng cảnh Đập Đồng Cam Phú Hòa

Thống kê truy cập