Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của UBND huyện
505 /TB-UBND
08/06/2018 Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2018
113/KH-UBND
01/06/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện
347 /TB-UBND
14/05/2018 Thông báo Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2018
564/UBND
25/05/2018 V/v thực hiện các nội dung kiến nghị của ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, và Nhi đồng của Quốc hội.
97/KH-UBND
11/05/2018 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Phú Hòa
100/KH-UBND
15/05/2018 Kế hoạch nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công PAPI và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2018
450/UBND-NV
04/05/2018 V/v triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực chính phủ Trương Hòa Bình về công tác cải cách hành chính
90/KH-UBND
24/04/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn huyện
319 /TB-UBND
13/04/2018 Thông báo Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 03/2018
81/KH-UBND
12/04/2018 Về tuyên truyền công tác biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2018
246/UBND
16/03/2018 về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
75/KH-UBND
04/04/2018 Kế hoạch về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018
57/KH-UBND
15/03/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 86-KH/HU ngày 08/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
45/KH-UBND
27/02/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2018 trên địa bàn huyện Phú Hòa
51/KH-UBND
06/03/2018 Kế hoạch Thực hiên Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đến năm 2021" trên địa bàn huyện Phú Hòa
256/TB-UBND
03/09/2018 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02/2018
40/KH-UBND
12/02/2018 Kế hoạch triển khai phong trào "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" trên địa bàn huyện Phú Hòa giai đoạn 2017-2021
157/UBND
21/02/2018 V/v Triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
101/UBND
31/01/2018 V/v thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ
26/KH-UBND
25/01/2018 Triển khai thi hành luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn huyện Phú Hòa

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HBND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND Huyện 0985.754.336
Ông Nguyễn Ngọc Tường - Chánh thanh tra Huyện 0977.746.473
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa
  • Thắng Cảnh Gành Đá Phú Hòa
  • Thắng cảnh Đập Đồng Cam Phú Hòa

Thống kê truy cập