Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của UBND huyện
1189/UBND-NV
10/10/2018 V/v tra tìm địa chỉ liên lạc của cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình cán bộ đi B
1114/UBND
27/09/2018 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC" 04/10/2018
170/KH-UBND
24/09/2018 Về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018
166/KH-UBND
10/09/2018 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến các Luật Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
666 /TB-UBND
07/09/2018 Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 8/2018
Thông báo V/v treo cờ Tổ quốc và nghĩ lễ Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2018)
Thông báo Tổ chức Lễ đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, dâng hương tại Đài tưởng niệm Núi Nhạn
632 /TB-UBND
10/08/2018 Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2018
120/KH-UBND
12/06/2018 Kế hoạch chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Hòa đến năm 2020
111/KH-UBND
31/05/2018 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018
821/UBND_2018
27/07/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên
148/KH-UBND
18/07/2018 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021" năm 2018 trên địa bàn huyện Phú Hòa
147/KH-UBND
18/07/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn huyện Phú Hòa
143/KH-UBND
13/07/2018 Kế hoạch thục hiện kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên và Kế hoạch số 94-KH/HU ngày 27/4/2018 của Huyện ủy Phú Hòa về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Công tác dân số trong tình hình mới"
142/KH-UBND
13/07/2018 Kế hoạch triển khai kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên và Kế hoạch số 93-KH/HU ngày 27/4/2018 của Huyện ủy Phú Hòa về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII " Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới".
137/KH-UBND
06/07/2018 Kế hoạch về việc triển khai thi hành Luật thủy lợi trên địa bàn huyện Phú Hòa
720/UBND-VP
29/06/2018 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 101-KH/HU ngày 26/6/2018 của Huyện ủy
3692/QĐ-UBND
04/07/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới công tác cai nghiện ma tuy ở Việt Nam đến cuối năm 2020" trên địa bàn huyện Phú Hòa
681/UBND-VP
20/06/2018 V/v triển khai thực hiện các giải pháp để cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 và các năm tiếp theo
749/UBND
06/07/2018 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND Huyện 0985.754.336
Ông Võ Huy Thạc - Phó Chánh Thanh tra Huyện 0905.723.434
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa
  • Thắng Cảnh Gành Đá Phú Hòa
  • Thắng cảnh Đập Đồng Cam Phú Hòa

Thống kê truy cập