Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của UBND huyện
632 /TB-UBND
10/08/2018 Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2018
120/KH-UBND
12/06/2018 Kế hoạch chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Hòa đến năm 2020
111/KH-UBND
31/05/2018 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018
821/UBND_2018
27/07/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên
148/KH-UBND
18/07/2018 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021" năm 2018 trên địa bàn huyện Phú Hòa
147/KH-UBND
18/07/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn huyện Phú Hòa
143/KH-UBND
13/07/2018 Kế hoạch thục hiện kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên và Kế hoạch số 94-KH/HU ngày 27/4/2018 của Huyện ủy Phú Hòa về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Công tác dân số trong tình hình mới"
142/KH-UBND
13/07/2018 Kế hoạch triển khai kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên và Kế hoạch số 93-KH/HU ngày 27/4/2018 của Huyện ủy Phú Hòa về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII " Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới".
137/KH-UBND
06/07/2018 Kế hoạch về việc triển khai thi hành Luật thủy lợi trên địa bàn huyện Phú Hòa
720/UBND-VP
29/06/2018 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 101-KH/HU ngày 26/6/2018 của Huyện ủy
3692/QĐ-UBND
04/07/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới công tác cai nghiện ma tuy ở Việt Nam đến cuối năm 2020" trên địa bàn huyện Phú Hòa
681/UBND-VP
20/06/2018 V/v triển khai thực hiện các giải pháp để cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 và các năm tiếp theo
749/UBND
06/07/2018 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư
127/KH-UBND
22/06/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW ngày ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đao đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
639/UBND
11/06/2018 V/v Thực hiện Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu cán bộ chủ chốt
754/UBND-NV
06/07/2018 V/v triển khai thực hiện Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện
132//KH-UBND
28/06/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệt hống thông tin đất đai
505 /TB-UBND
08/06/2018 Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2018
113/KH-UBND
01/06/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện
347 /TB-UBND
14/05/2018 Thông báo Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2018

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HBND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND Huyện 0985.754.336
Ông Võ Huy Thạc - Phó Chánh thanh tra Huyện 0905.723.434
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa
  • Thắng Cảnh Gành Đá Phú Hòa
  • Thắng cảnh Đập Đồng Cam Phú Hòa

Thống kê truy cập