Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của UBND huyện
40/KH-UBND
12/02/2018 Kế hoạch triển khai phong trào "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" trên địa bàn huyện Phú Hòa giai đoạn 2017-2021
157/UBND
21/02/2018 V/v Triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
101/UBND
31/01/2018 V/v thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ
26/KH-UBND
25/01/2018 Triển khai thi hành luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn huyện Phú Hòa
374/QĐ-UBND
25/01/2018 Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
25/KH-UBND
23/01/2018 Kế hoạch Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tọi phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020.
17/KH-UBND
19/01/2018 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn huyện Phú Hòa
16/KH-UBND
19/01/2018 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg, ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.
44/UBND
16/01/2018 V/v tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng chính phủ
25/UBND-VP
08/01/2018 V/v Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
09/KH-UBND
11/01/2018 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Phú Hòa
08/KH-UBND
11/01/2018 Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện
06/KH-UBND
08/01/2018 Kế hoạch tổ chức đợt ra quân tẩy xóa, tháo gỡ các sản phẩm quảng cáo, các hình thức quảng cáo rao vặt không đúng quy định trên địa bàn huyện
22/TB-UBND
08/01/2018 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 12/2017
932/TB-UBND
11/10/2017 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 10/2017
194/KH-UBND
30/10/2017 Kế hoạch đối thoại của Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân trên địa bàn huyện
6384/QĐ_UBND
16/10/2017 Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử huyện Phú Hòa
916/TB-UBND
16/10/2017 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 9/2017
1416/UBND
25/09/2017 V/v thực hiện công văn số 5102/UBND - NC ngày 18/9/2017 của UBND Tỉnh
115/KH-UBND
05/06/2017 Kế hoạch phát triển du lịch huyện Phú Hòa năm 2017
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa
  • Thắng Cảnh Gành Đá Phú Hòa
  • Thắng cảnh Đập Đồng Cam Phú Hòa

Thống kê truy cập