Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của UBND huyện
916/TB-UBND
16/10/2017 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 9/2017
1416/UBND
25/09/2017 V/v thực hiện công văn số 5102/UBND - NC ngày 18/9/2017 của UBND Tỉnh
115/KH-UBND
05/06/2017 Kế hoạch phát triển du lịch huyện Phú Hòa năm 2017
1396/UBND
21/09/2017 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Phú Yên
410/TB-UBND
14/08/2017 Kết luận của đ/c Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2017
Thông báo Về việc tuyển dụng nhân viên lao động hợp đồng
289/TB-UBND
29/05/2017 Kết luận chỉ đạo của đ/c Phạm Khi – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết công tác quản lý và bảo vệ rừng theo Kết luận của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số 35-TB/VPHU ngày 15/5/2017
257/TB-UBND
24/05/2017 Kết luận của đ/c Lê Ngọc Tính – Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện ngày 22/5/2017
323/TB-UBND
14/06/2017 Kết luận của đ/c Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2017
Thông báo Kết luận của đ/c Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2017
238/TB-UBND
10/05/2017 Kết luận của đ/c Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2017
692/UBND
16/05/2017 V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Thông báo số 32-TB/VPHU ngày 09/5/2017
UBND huyện Phú Hòa Thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa
  • Thắng Cảnh Gành Đá Phú Hòa
  • Thắng cảnh Đập Đồng Cam Phú Hòa

Thống kê truy cập