Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Công văn
157/UBND
21/02/2018 V/v Triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
101/UBND
31/01/2018 V/v thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ
44/UBND
16/01/2018 V/v tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng chính phủ
25/UBND-VP
08/01/2018 V/v Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
1416/UBND
25/09/2017 V/v thực hiện công văn số 5102/UBND - NC ngày 18/9/2017 của UBND Tỉnh
1396/UBND
21/09/2017 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Phú Yên
692/UBND
16/05/2017 V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Thông báo số 32-TB/VPHU ngày 09/5/2017
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa
  • Thắng Cảnh Gành Đá Phú Hòa
  • Thắng cảnh Đập Đồng Cam Phú Hòa

Thống kê truy cập