Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Công văn
1189/UBND-NV
10/10/2018 V/v tra tìm địa chỉ liên lạc của cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình cán bộ đi B
1114/UBND
27/09/2018 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC" 04/10/2018
821/UBND_2018
27/07/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên
720/UBND-VP
29/06/2018 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 101-KH/HU ngày 26/6/2018 của Huyện ủy
681/UBND-VP
20/06/2018 V/v triển khai thực hiện các giải pháp để cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 và các năm tiếp theo
749/UBND
06/07/2018 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư
639/UBND
11/06/2018 V/v Thực hiện Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu cán bộ chủ chốt
754/UBND-NV
06/07/2018 V/v triển khai thực hiện Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện
564/UBND
25/05/2018 V/v thực hiện các nội dung kiến nghị của ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, và Nhi đồng của Quốc hội.
450/UBND-NV
04/05/2018 V/v triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực chính phủ Trương Hòa Bình về công tác cải cách hành chính
246/UBND
16/03/2018 về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
157/UBND
21/02/2018 V/v Triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
101/UBND
31/01/2018 V/v thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ
44/UBND
16/01/2018 V/v tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng chính phủ
25/UBND-VP
08/01/2018 V/v Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
1416/UBND
25/09/2017 V/v thực hiện công văn số 5102/UBND - NC ngày 18/9/2017 của UBND Tỉnh
1396/UBND
21/09/2017 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Phú Yên
692/UBND
16/05/2017 V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Thông báo số 32-TB/VPHU ngày 09/5/2017

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND Huyện 0985.754.336
Ông Võ Huy Thạc - Phó Chánh Thanh tra Huyện 0905.723.434
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa
  • Thắng Cảnh Gành Đá Phú Hòa
  • Thắng cảnh Đập Đồng Cam Phú Hòa

Thống kê truy cập