Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Công văn
1416/UBND
25/09/2017 V/v thực hiện công văn số 5102/UBND - NC ngày 18/9/2017 của UBND Tỉnh
1396/UBND
21/09/2017 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Phú Yên
692/UBND
16/05/2017 V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Thông báo số 32-TB/VPHU ngày 09/5/2017
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa
  • Thắng Cảnh Gành Đá Phú Hòa
  • Thắng cảnh Đập Đồng Cam Phú Hòa

Thống kê truy cập