Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên năm học 2022-2023

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 31/08/2022

Click vào link bên dưới để tải thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Phú Hòa năm học 2022-2023.

https://phuhoa.phuyen.gov.vn/wps/portal/Home/page/he-thong-van-ban/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/vbcddh_ubndhuyen/vbcddh_ubndhuyen_thongbao/thongbaotuyendungvienchucgiaovien2022


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập