Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Hòa Trị: Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2024 - 2026

Chuyên mục: Hoạt động của các địa phương | Đăng ngày: 25/06/2024

Nhằm đảm bảo việc thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi, phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Đồng thời, góp phần củng cố chính quyền cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu cử người có đủ tiêu chuẩn làm Trưởng thôn đại diện cho nhân dân và đại diện chính quyền xã thực hiện một số nhiệm vụ hành chính tại thôn. Ngày 23/6, UBND xã Hòa Trị tiến hành tổ chức bầu cử Trưởng thôn và lồng ghép bầu Ban thanh tra nhân dân và Hòa giải viên cơ sở của 05 thôn trên địa bàn xã, nhiệm kỳ 2024-2026.

Một số hình ảnh tại Hội nghị cử tri và bầu cử Trưởng thôn

Theo kết quả bầu cử, toàn xã có 4.957/ 5.437 cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu, đạt tỷ lệ 91,17%. Theo đó, ông Lương Công Thảo trúng cử Trưởng thôn Phước khánh; ông Phạm Vũ Tín trúng cử Trưởng thôn Qui Hậu; ông Nguyễn Văn Chương trúng cử Trưởng thôn Phụng Tường 1; ông Nguyễn Công trúng cử Trưởng thôn Phụng Tường 2; ông Huỳnh Văn Nam trúng cử Trưởng thôn Long Phụng.

          Việc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ này, được tổ chức tại các khu dân cư ở các thôn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của Nhân dân.

Tin ảnh: Văn Tính


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Phú Hòa: Cải cách hành chính - nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chiến lược phát triển KT-XH
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung

Thống kê truy cập