Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
PHỎNG VẤN: CHỦ TỊCH CĐCS XÃ HÒA QUANG BẮC VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO CNVCLĐ NHIỆM KỲ 2012-2017

Chuyên mục: Hoạt động của các địa phương | Đăng ngày: 15/06/2017

           Chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội XIII Công đoàn huyện Phú Hòa, nhiệm kỳ 2018-2023, hiện nay các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ huyện Phú Hòa đang khẩn trương chuẩn bị tất cả các khâu để tiến hành đại hội. Đại hội điểm của CĐCS khối xã, thị trấn nhiệm kỳ 2017 - 2022 là CĐCS xã Hòa Quang Bắc. Phóng viên Đài TT-TH huyện Phú Hòa đã có cuộc trao đổi với ông Phan Thanh Đồng – PCT UBND – Chủ tịch CĐCS xã Hòa Quang Bắc. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi:

 

Ông Phan Thanh Đồng – PCT UBND – Chủ tịch CĐCS xã Hòa Quang Bắc, ảnh Bích Thủy

 

          PV: Thưa ông, xin ông cho biết về những kết quả mà CĐCS xã Hòa Quang Bắc đã thực hiện được trong nhiệm kỳ 2012-2017?

          Trả lời:

         Trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy xã và LĐLĐ huyện Phú Hòa. Công đoàn cơ sở xã Hòa Quang Bắc đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả khả quan như:

          - Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn như thường xuyên tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách theo qui định.

        - Tạo điều kiện giải quyết việc làm thêm, chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, thông qua hoạt động vay vốn tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn có cuộc sống ổn định an tâm công tác.

          - Công đoàn đã triển khai tham gia các phong trào VHVN-TDTT do cấp trên tổ chức đều đạt thứ hạng cao.

         - Công đoàn đã phối hợp với chính quyền, các hội đoàn thể triển khai thực hiện đạt 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới góp phần xây dựng xã đạt xã nông thôn mới.

        - Công đoàn đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động tạo động lực cho đoàn viên hăng hái thi đua, khắc phục mọi khó khăn, phát huy nội lực năng động sáng tạo trong công tác. Nhờ vậy, đoàn viên Công đoàn đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu góp phần hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương.

        - Đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua CĐCS xã đã triển khai thực hiện đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra, được công đoàn cấp trên đánh giá cao và công nhận CĐCS xã đạt vững mạnh toàn diện.

 

       PV: Trong quá trình triển khai thực hiện các phong trào của công đoàn các cấp, CĐCS xã đã gặp những khó khăn, vướng mắc nào và giải quyết những vướng mắc đó như thế nào?

         Trả lời:

         - Diễn biến thất thường của giá cả, tác động của cơ chế thị trường nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của đoàn viên công đoàn, ảnh hưởng đến công tác và hoạt hoạt của CĐCS xã.

        - Một số đoàn viên công đoàn là cán bộ không chuyên trách và hợp đồng chưa an tâm công tác vì thu nhập rất thấp không đảm bảo trải cuộc sống (không có lương, chỉ có phụ cấp), phải phát triển kinh tế gia đình nên chưa thật sự quan tâm và tích cực tham gia các hoạt động công đoàn.

          - Tổ chức Công đoàn về cơ bản chưa đổi mới, có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp tình hình cả về đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động; cán bộ công đoàn đều là kiêm nhiệm, còn hạn chế về nghiệp vụ, thường xuyên biến động theo yêu cầu, vị trí công tác.

          - Kinh phí công đoàn chủ yếu là nguồn thu trong đoàn viên và sự hỗ trợ của Thủ trưởng đơn vị nên còn hạn hẹp, ảnh hưởng không nỏ đến các hoạt động công đoàn.

          Trước tình hình đó trong nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn đã phải phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp giúp đỡ của Chính quyền và các ban ngành đoàn thể, bố trí sắp xếp dành thời gian cho hoạt động của Công đoàn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các hoạt động của Công đoàn, kịp thời đề xuất khen thưởng động viên các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc; thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn, kịp thời thăm hỏi, động viên các trường hợp khó khăn, ốm đau, hoạn nạn…chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của anh chị em, làm cho tổ chức Công đoàn thực sự là tổ ấm của Đoàn viên. Nên trong nhiệm kỳ vừa qua cơ bản đã triển khai hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra.

 

PV: Những định hướng nào mà CĐCS xã Hòa Quang Bắc đã đề ra để phát triển CĐCS xã vững mạnh xuất sắc, thưa ông?

          Trả lời:

Để xây dựng công đoàn cơ sở xã vững mạnh xuât sắc trong thời gian tới công đoàn xã cần phải:

- Đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu qủa với Chính quyền và các Hội đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua Vận động đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp xây dựng và phát triến các nguồn quỹ đúng qui định, nhất là các nguồn quỹ tại cơ sở nhằm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình cho từng đoàn viên, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, các hoạt động của xã hội.

- Tổ chức tuyên truyền quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp. Tham gia thực hiện tốt các chương trình hành động của cấp uỷ Đảng, vận động đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Vận động Cán bộ đoàn viên Công đoàn không ngừng ra sức học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh các phong trào VHVN-TDTT, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ ở cơ sở và tham gia đầy đủ các hoạt động văn thể mỹ, hội thao, hội thi do LĐLĐ cấp trên tổ chức.

- Thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và xây dựng Công đoàn vững mạnh.

- Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên Công đoàn để phản ảnh cho Đảng, Chính quyền giải quyết.

-Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, tổ chức sơ, tổng kết các hoạt động qua việc thực hiện các phong trào để rút ra những bài học kinh nghiệm kịp thời bổ sung chỉ đạo. 

- Tích cực tham gia công tác quản lý đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Thực hiện Bích Thủy


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Phú Hòa: Cải cách hành chính - nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chiến lược phát triển KT-XH
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung

Thống kê truy cập