Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát hoạt động HĐND xã Hòa Hội

Chuyên mục: Hoạt động Hội đồng nhân dân | Đăng ngày: 18/05/2023

Chiều ngày 16/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức giám sát việc ban hành Nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND xã Hòa Hội, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Bùi Văn Kim - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Dự buổi giám sát có ông Lê Văn Hòa - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các thành viên đoàn giám sát, lãnh đạo các phòng, ban chức năng huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Hòa Hội.

Ông Bùi Văn Kim – Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ năm 2021 đến năm 2023, HĐND xã Hòa Hội đã tổ chức thành công 5 kỳ họp, ban hành 35 Nghị quyết ở các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐND xã theo Luật định và Quy chế hoạt động của HĐND xã. Trong đó, Nghị quyết được ban hành dưới dạng hình thức văn bản thông thường có 34 Nghị quyết; Nghị quyết ban hành dưới dạng hình thức văn bản quy phạm pháp luật có 01 Nghị quyết. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm của HĐND xã nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chỉ tiêu cấp trên giao hàng năm và các vấn đề ở địa phương trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh (KTXH, QPAN). Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của HĐND xã luôn được tăng cường, các nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề trọng tâm theo Nghị quyết HĐND xã đề ra, góp phần thực hiện phát triển KTXH, QPAN ở địa phương.  

Thành viên Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện góp ý kiến.

 Cũng tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị HĐND xã khi ban hành các văn bản áp dụng theo điều luật quy định; việc ban hành Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiển của địa phương; công tác triển thực hiện nghị quyết đồng bộ, tuyên truyền, vận động nhân dân nắm bắt để cùng với chính quyền thực hiện đạt kết quả cao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả và phân công cụ thể hoạt động giám sát của thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND xã.

 Kết luận buổi giám sát, ông Bùi Văn Kim - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá việc ban hành Nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND xã Hòa Hội, nhiệm kỳ 2021-2026 cơ bản tốt. Thời gian đến, thường trực HĐND xã cần khắc phục những hạn chế mà đoàn giám sát đã đề nghị; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐND xã trong việc chấp hành, tuân thủ pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý nhà nước ở địa phương./.

                                                                                   Văn Tính 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Phú Hòa: Cải cách hành chính - nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chiến lược phát triển KT-XH
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung

Thống kê truy cập