Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
PHÚ HÒA: KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 5 HĐND HUYỆN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016-2021

Chuyên mục: Hoạt động Hội đồng nhân dân | Đăng ngày: 20/07/2017

         Sáng ngày 20/7, tại hội trường HĐND-UBND huyện, HĐND huyện Phú Hòa Khóa X khai mạc kỳ họp lần thứ 5 nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Văn Cư – TUV, PCT HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh trúng cử trên địa bàn huyện; ở huyện có đ/c Đinh Thị Thu Thanh – TUV, Bí thư huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Phụng – PBT Thường trực Huyện ủy; đ/c Lê Ngọc Tính – PBT huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và 30/30 đại biểu HĐND huyện khóa X.

ảnh Thành Hiếu

Tại phiên khai mạc, đ/c Phạm Khi -  Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017 và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và có một số mặt phát triển. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế thực hiện 3.265 tỷ đồng, đạt 50,49% kế hoạch, đạt 110,77% so với cùng kỳ. Sản lượng cây có hạt thực hiện 42.210 tấn, đạt KH. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 44 tỷ 220 triệu đồng, đạt 61,3% so dự toán tỉnh giao, đạt 51% dự toán huyện, bằng 103% so với cùng kỳ. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 72,5% dân số. Lũy kế cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân: 16.705/17.748 hộ, đạt 94,12%. Tỷ lệ giao quân 100%. An sinh xã hội được đảm bảo; kỷ luật, kỷ cương hành chính bước đầu có chuyển biến tích cực; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị thường xuyên được kiện toàn, củng cố. Tiếp tục chỉ đạo 05 xã đạt nông thôn mới năm 2016 duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo giữ vững xã nông thôn mới; đồng thời tập trung tăng cường đầu tư nguồn lực cho 2 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 gồm Hòa Định Tây và Hòa Định Đông. Trong 6 tháng cuối năm 2017, UBND huyện sẽ quan tâm chỉ đạo, điều hành toàn diện trên các mặt công tác; trong đó tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, các chương trình hành động của Huyện ủy.

          Cũng trong 2 ngày làm việc của kỳ họp (20, 21/7), các đại biểu nghe Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2016; Báo cáo tình hình và kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 6 tháng đầu năm; Báo cáo công tác kiểm sát của Viện KSND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2017. UBND huyện thông qua Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2016; Tờ trình đề nghị trích nguồn vốn ngân sách cấp huyện hàng năm ủy thác qua phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Tờ trình về việc phê chuẩn chủ trương điều chỉnh quy mô lập đồ án qui hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 mở rộng khu nội thị thị trấn huyện lỵ; Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Hòa. Thường trực HĐND huyện Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Thường trựch HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ 5 HĐND huyện khóa X; Tờ trình về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của HĐND huyện. Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra về các báo cáo của UBND huyện và các cơ quan liên quan quan thuộc lĩnh vực hoạt động. Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và những ý kiến, kiến nghị của Thường trực UBMT huyện đối với HĐND, UBND huyện tại kỳ họp.

          Tiếp theo, UBND huyện báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 3; đồng thời giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ 5. Các đại biểu HĐND huyện thảo luận tại hội trường, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện. Chủ tịch UBND huyện phát biểu những vấn đề đại biểu HĐND huyện quan tâm. Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận những nội dung thảo luận và chất vấn tại kỳ họp. HĐND huyện sẽ tiến hành biểu quyết thông qua 06 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp và tiến hành bế mạc kỳ họp lần thứ 5 HĐND huyện khóa X nhiệm kỳ 2016-2021.

THÀNH HIẾU 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Phú Hòa: Cải cách hành chính - nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chiến lược phát triển KT-XH
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung

Thống kê truy cập