Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Giao ban công tác ủy thác vốn tín dụng chính sách quý III/2022

Chuyên mục: Kinh tế - Nông nghiệp nông thôn | Đăng ngày: 20/10/2022

Ngày 19/10, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Hòa tổ chức họp giao ban công tác ủy thác vốn quý III với các Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên huyện; và triển khai nhiệm vụ quý IV/2022.

Theo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Hòa, đến 30/9/2022, tổng dư nợ ủy thác qua các hội đoàn thể trên địa bàn hơn 424 tỷ đồng/10.817 hộ vay, chiếm 99,85% tổng dư nợ, với 252 tổ; bình quân mỗi tổ quản lý dư nợ gần 1,7 tỷ đồng. Nợ quá hạn 331 triệu đồng, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,08%.

Trong đó, Hội Nông dân dư nợ hơn 143,5 tỷ đồng/3.742 hộ, chiếm 33,84% tổng dư nợ ủy thác, tăng 14,67 tỷ đồng so với đầu năm. Hội Liên hiệp Phụ nữ dư nợ hơn 175,4 tỷ đồng/4.429 hộ, chiếm 41,36% tổng dư nợ ủy thác, tăng hơn 31,7 tỷ đồng so với đầu năm. Hội Cựu chiến binh dư nợ 56,4 tỷ đồng/1.439 hộ, chiếm 13,3% tổng dư nợ ủy thác, tăng gần 6,3 tỷ đồng so với đầu năm. Đoàn Thanh niên dư nợ gần 48,8 tỷ đồng/1.207 hộ, chiếm 11,5% tổng dư nợ ủy thác, tăng hơn 10 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong quý III, các hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục tham mưu phối hợp thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2012, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước, tham mưu chính quyền địa phương bình xét đối tượng vay vốn chặt chẽ, theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vốn vay đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng… Đồng thời thường xuyên theo dõi, rà soát nắm bắt tình hình hộ vay vốn đang còn dư nợ bỏ đi khỏi địa phương nơi cư trú, để thực hiện đối chiếu xác nhận nợ, đôn đốc vận động thu hồi, hướng dẫn thủ tục bàn giao dư nợ đến nơi ở mới và xử lý nợ rủi ro kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ủy thác vốn thời gian qua vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, dư nợ 3 chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo qua ủy thác 4 tổ chức hội giảm so với quý trước; nợ quá hạn một số địa phương tăng so với đầu năm; tiết kiệm qua tổ TK&VV một số hội xã có tỷ lệ thu chưa đạt; lãi tồn 1,6 tỷ đồng, tăng 112 triệu đồng so với đầu năm…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quý IV/2022, các hội đoàn thể nhận ủy thác phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và kết luận số 06-KL/TW của Ban bí thư trong giai đoạn mới. Phối hợp rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có nhu cầu vay bổ sung để cho vay kịp thời, không để tồn đọng vốn. Giao cụ thể đến các hội đoàn thể nhận ủy thác cơ sở các chỉ tiêu: thu nợ đến hạn, giảm nợ quá hạn; giảm nợ khoanh; tăng số tổ viên tham gia gửi lên trên 95%; giảm lãi tồn đọng; thực hiện “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”. Chỉ đạo hội đoàn thể cấp xã, thị trấn thực hiện kiểm tra tổ TK&VV, hộ vay đảm bảo số lượng và chất lượng, thực hiện kiểm tra 100% món vay trong vòng 30 ngày kể từ ngày giải ngân, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn đúng mục đích trong suốt quá trình vay vốn, chịu trách nhiệm đối với các trường hợp hộ vay sử dụng vốn sai mục đích nhưng không kiểm tra phát hiện, chấn chỉnh kịp thời. Theo dõi chặt chẽ, sâu sát đến tổ TK&VV, hộ vay để nắm bắt thông tin, ngăn ngừa, xử lý kịp thời các tiêu cực phát sinh, phối hợp hạn chế tình trạng tín dụng đen. Đồng thời tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng tín dụng tổ, phấn đấu không để phát sinh tổ trung bình, yếu; nâng cao hoạt động tại điểm giao dịch xã; tiếp tục phối hợp rà soát xác nhận các trường hợp khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan để xử lý kịp thời…

PHONG LÊ


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập