Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Hòa thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo văn bản số 528/NHCS-KTNQ ngày 27/10/2023

Chuyên mục: Kinh tế - Nông nghiệp nông thôn | Đăng ngày: 02/11/2023

THÔNG BÁO

Căn cứ Thông báo số 8573/NHCS-KTTC ngày 26/10/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội và văn bản 8538/NHCS-KTTC ngày 24/10/2023 về việc chuẩn kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/05/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ quy định tại Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/05/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (gọi tắt là Nghị định 36/2022/NĐ-CP): “Căn cứ tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất, khi kinh phí hỗ trợ lãi suất bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 còn lại không đủ để thực hiện hỗ trợ cho các khoản vay trong 01 tháng tiếp theo, Ngân hàng Chính sách xã hội kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất, thông báo công khai trên website và trụ sở của Ngân hàng Chính sách xã hội về thời điểm kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về thời điểm kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất” (điểm g khoản 2 Điều 10 Nghị định 36/2022/NĐ-CP);

Tuyên truyền kết thúc hỗ trợ lãi suất đến hộ vay tại điểm giao dịch xã.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Hòa thông báo đến Quý khách hàng được biết thông tin về việc kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất tại Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:

Kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ vào ngày 31/10/2023.

Tin, ảnh: Phong Lê


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Phú Hòa: Cải cách hành chính - nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chiến lược phát triển KT-XH
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung

Thống kê truy cập