Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Tiếp tục cho vay Chương trình hộ mới thoát nghèo tiếp tục được vay vốn chính sách theo Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg ngày 21/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Chuyên mục: Kinh tế - Nông nghiệp nông thôn | Đăng ngày: 07/04/2021

Kể từ ngày 30/3/2021 thực hiện Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg ngày 21/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ,  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Hòa tiếp tục thực hiện việc giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, thay vì giải ngân đến hết ngày 31/12/2020 như nội dung quy định đã ban hành tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể: Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Theo đó, hộ mới thoát nghèo tiếp tục được vay vốn chính sách với mức cho vay tối đa của chương trình là 100 triệu đồng/hộ, lãi suất 8,25%/năm. Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách Xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm.

Trong 5 năm qua, NHCSXH huyện Phú Hòa đã giải ngân cho vay 2.646 hộ mới thoát nghèo với số tiền còn dư nợ là 74 tỷ 460 triệu đồng, hỗ trợ hộ mới thoát nghèo có vốn tiếp tục đầu tư sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, có việc làm, ổn định, phát triển kinh tế gia đình để vững vàng vượt lên làm giàu.

Tín dụng ưu đãi đối với hộ mới thoát nghèo là một điểm mới trong Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg góp phần giải quyết dứt điểm tình trạng phải nghèo, cận nghèo, thoát nghèo lâu dài, giúp hộ nghèo thực sự thoát nghèo bền vững, có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Đây là một chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

                                                                             Phong Lê


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Dương Ngọc Bi - Chánh Thanh tra Huyện 0989.326.292
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập