Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Hòa thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH).

Chuyên mục: Văn hóa xã hội - Khoa học và công nghệ | Đăng ngày: 19/09/2022

Thực hiện văn bản hướng dẫn số 4279/HD-NHCS về Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ. Do vậy các khoản vay NHCSXH sẽ được hỗ trợ như sau:

- Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất nếu khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng CSXH cho vay theo các văn bản quy định; Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm; được Ngân hàng CSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất. 

- Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất từ ngày 01-01-2022 đến ngày 31-12-2023 hoặc khi Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định, tùy theo thời điểm nào đến trước.

- Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

- Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.

Nghị định nêu rõ, việc hỗ trợ lãi suất bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách. Ngân sách nhà nước bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn hỗ trợ lãi suất để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng. Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa của NHCSXH là 3.000 tỷ đồng. Đến nay Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Hòa thực hiện hỗ trợ lãi suất cho hơn 100 tỷ đồng dư nợ tiền vay, lãi suất được hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng. Đảm bảo việc hỗ trợ lãi suất đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng. Không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ.

Phong Lê


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập