Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
UBND HUYỆN PHÚ HÒA: HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chuyên mục: Văn hóa xã hội - Khoa học và công nghệ | Đăng ngày: 14/06/2017

Chiều ngày 13/6, UBND huyện Phú Hòa tổ chức cuộc họp bàn về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh cuộc họp, ảnh B. Thủy

 

Tham dự cuộc họp có đ/c Lê Ngọc Tính- PBT huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị . Cuộc họp đã nghe đ/c Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa, Trưởng phòng Nội vụ huyện (cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính huyện ) báo cáo một số nội dung đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, công tác cải cách hành chính huyện có nhiều chuyển biến tích cực. UBND huyện và các ban ngành đoàn thể, 9 xã thị trấn đều ban hành kế hoạch và thực hiện rà soát, đánh giá, kiểm tra thủ tục hành chính theo đúng quy định và tổ chức thực hiện kế hoạch đã đề ra. Cơ chế một cửa  tiếp tục được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, đã có 100% ban nghành, UBND các xã,  thị trấn thực hiện cơ chế một cửa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. 6 tháng đầu năm, tại bộ phận một cửa của huyện và các cơ quan, đơn vị trong huyện đã tiếp nhận và giải quyết  tốt các loại hồ sơ hành chính. Bên cạnh đó, 100% ban, ngành và UBND các xã thị trấn đã thực hiện đồng bộ phần mềm quản lý và điều hành  . Cổng thông tin điện tử của huyện tiếp tục hoạt động ổn định và nề nếp.Thảo luận tại buổi họp, các phòng ban chuyên môn thuộc huyện và các xã thị trấn đã tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện cải cách hành chính: Việc rà soát thủ tục hành chính chưa được thực hiện thường xuyên.Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã còn yếu và thiếu. Việc công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa một số cơ quan đơn vị chưa đúng theo quy định. Cơ sở vật chất trang thiết bị tại bộ phận một của một số xã còn thiếu do vậy ảnh hưởng rất lớn đến thực hiện cải cách hành chính. Trong đó huyện chủ yếu tập trung vào 7 lĩnh vực như : công tác chỉ đạo điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật;cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách cơ chế quản lý tài chính công và hiện đại hóa hành chính để năm 2017 và những năm tiếp theo huyện Phú Hòa đạt chỉ số cải cách hành chính theoyêu cầu đề ra của huyện.

Đ/c Lê Ngọc Tính phát biểu kết luận cuộc họp, ảnh B. Thủy

 

Kết luận cuộc họp, Đ/c Lê Ngọc Tính, PBT huyện ủy, Chỉ tịch UBND huyện nhấn mạnh trong thời gian đến các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch đã phân công cụ thể, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.  Các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hành phần mềm quản lý văn bản đồng thời tiếp tục tuyên truyền công tác cải cách hành chính, thông báo rộng rãi các dịch vụ công đã được triển khai trên Trang Thông tin điện tử của huyện; cải thiện mức độ truy cập; đổi mới và cần có những giải pháp hiệu quả trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; Ngoài ra, tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính theo kế hoạch đã ban hành. Tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị 23 của BTV Tỉnh ủy ở các cơ quan đơn vị, địa phương để kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm.

B.Thủy


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập