Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chuyên mục: Xây dựng Đảng, Chính quyền | Đăng ngày: 04/06/2024

Sáng ngày 03/6, Huyện ủy Phú Hòa tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt các quy định của Bộ Chính trị. Đồng chí Lê Ngọc Tính - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trực tiếp thông báo nhanh kết quả hội nghị.

Bí thư Huyện ủy - Lê Ngọc Tính thông báo nhanh tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thị Son - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Bá Khải - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Huyện ủy viên; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các ban đảng Huyện ủy; Trung tâm chính trị huyện; UBKT Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư và cấp ủy viên các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể huyện và các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

          Theo báo cáo tại hội nghị, Hội nghị lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2024 để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026 - 2030; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Đề án Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cho ý kiến chỉ đạo đối với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị nhấn mạnh: Dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, đến năm 2030 ( kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 ( kỷ niệm 100 năm thành lập nước).

Quang cảnh hội nghị

Bí thư Huyện ủy - Lê Ngọc Tính kết luận: Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhằm cung cấp kịp thời những thông tin quan trọng của hội nghị đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện để tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo TỈnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, đề nghị thường trực các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy tiếp tục tổ chức quán triệt, thông báo kết Hội nghị Trung ương chín khóa XIII đến tất cả cán bộ, đảng viên thuộc đơn vị mình, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và đồng thuận trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.

Tin, ảnh:  Văn Tính


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Phú Hòa: Cải cách hành chính - nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chiến lược phát triển KT-XH
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung

Thống kê truy cập