Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 11/2020

Chuyên mục: Xây dựng Đảng, Chính quyền | Đăng ngày: 12/11/2020

Sáng ngày 12/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11/2020 theo hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cùng các Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng và Phan Xuân Thủy. Tham dự hội nghị lần này, cả nước có 3 điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương, 55 điểm cầu cấp tỉnh, 278 điểm cầu cấp huyện và 197 điểm cầu cấp xã.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Phú Hòa.

Dự hội nghị ở điểm cầu huyện Phú Hòa có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể và Đảng ủy các xã, thị trấn, các chi, đảng bộ trực thuộc. 

Hội nghị đã được nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng quán triệt nội dung Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TWcủa Bộ Chính trị.

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Phú Hòa đang nghe đại diện Ban Tổ chức Trung ương thông tin chuyên đề “Kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Hội nghị cũng đã nghe đại diện Ban Tổ chức Trung ương thông tin chuyên đề “Kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025”. Tính đến hết ngày 28/10, toàn bộ 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tiến hành thành công Đại hội, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Trong đó, có 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy và 23 Đảng bộ có tân Bí thư. 

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã thông tin về “Kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước qua các kỳ Đại hội; công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X”. Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ; dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể đối với tình hình quốc tế, khu vực”.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời gian tới tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tình hình kinh tế - xã hội trong nước cũng như tình hình quốc tế và công tác đối ngoại của Đảng.

                                                                                      Tin, ảnh: Quỳnh Chi


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND Huyện 0985.754.336
Ông Hồ Minh Phú - Chánh Thanh tra Huyện 0905.966.811
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập