Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
PHÚ HÒA: KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI (ĐỢT 2) NĂM 2024

Chuyên mục: Xây dựng Đảng, Chính quyền | Đăng ngày: 04/06/2024

Ngày 03/6, Trung tâm Chính trị huyện Phú Hòa khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (đợt 2) năm 2024 cho 100 đảng viên mới thuộc các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện. Về dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện.

Quang cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng

Trong thời gian từ ngày 03/6 đến 13/6, các học viên sẽ được trang bị 10 chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc XHCN; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm người đảng viên; vận dụng sáng tạo các kiến thức đã học vào thực tiễn công tác và cuộc sống, phấn đấu sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

THÀNH HIẾU


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Phú Hòa: Cải cách hành chính - nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chiến lược phát triển KT-XH
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung

Thống kê truy cập