Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chuyên mục: Xây dựng Đảng, Chính quyền | Đăng ngày: 15/04/2021

Trong 2 ngày 15 và 16/4, Huyện ủy Phú Hòa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho các bộ chủ chốt trong toàn huyện.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Tính, TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, trưởng, phó các phòng ban, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của huyện và các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo một số chuyên đề, trong đó, nội dung tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Lê Ngọc Tính, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Lê Ngọc Tính, TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sau hội nghị này, huyện Phú Hòa sẽ triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Quỳnh Chi


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Dương Ngọc Bi - Chánh Thanh tra Huyện 0989.326.292
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập