Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Rà soát, đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2022

Chuyên mục: Xây dựng Đảng, Chính quyền | Đăng ngày: 22/07/2022

Chiều ngày 20/7, UBND huyện Phú Hòa tổ chức họp rà soát, đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tường, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tham dự họp có lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh cuộc họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, bộ phận tiếp nhận hồ sơ trong lĩnh vực đất đai đã tiếp nhận 1.381 hồ sơ thủ tục liên thông cấp huyện, trong đó, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 395 hồ sơ; cấp đổi, cấp lại, gia hạn, đính chính 986 hồ sơ. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu đã giải quyết 268 hồ sơ với diện tích 8,01ha, đạt 74,85% so với kế hoạch đề ra, trong đó, đất ở đô thị 11 giấy, diện tích 1,16 ha, đất ở nông thôn 251 giấy, diện tích 4,57 ha, đất rừng sản xuất 6 giấy, diện tích 2,86ha. Tổng số hồ sơ còn lại phải giải quyết 159 hồ sơ, trong đó, cấp giấy chứng nhận lần đầu 127 hồ sơ, cấp đổi, cấp lại 32 hồ sơ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã thực hiện 256 thư xin lỗi cho công dân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tường, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cấp giấy chứng nhận vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: hồ sơ cấp đổi, chuyển quyền tại giấy chứng nhận cấp theo Nghị định 64/NĐ-CP chỉ ghi diện tích, không thể hiện sơ đồ thửa đất, trong khi đó bản đồ địa chính chưa chỉnh lý theo diện tích đã cấp giấy, đo bao tất cả các loại đất như đất ở, đất vườn, đất công ích nên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai gặp khó khăn trong việc xác định diện tích đã cấp giấy. Ngoài ra, hồ sơ chuyển quyền đất nông nghiệp phải lấy ý kiến về hạn mức nhận chuyển quyền hoặc hồ sơ chuyển quyền đất lúa phải lấy ý kiến việc hộ gia đình, cá nhân có trực tiếp sản xuất nông nghiệp, các thủ tục này không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định, dẫn đến hồ sơ trễ hẹn so với thời gian quy định...

Để tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng chí Nguyễn Ngọc Tường, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người sử dụng đất (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân) lập hồ sơ kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận đảm bảo đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhằm ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời những vi phạm trong lĩnh vực đất đai nói chung, công tác cấp giấy chứng nhận nói riêng trên địa bàn huyện. Sớm khắc phục tình trạng giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn, trường hợp trễ hẹn do nguyên nhân chủ quan phải chấn chỉnh, khắc phục kịp thời và không để người dân đi lại nhiều lần.

Tin, ảnh: Quỳnh Chi


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập