Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Sinh hoạt chính trị “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đuờng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chuyên mục: Xây dựng Đảng, Chính quyền | Đăng ngày: 17/11/2022

 Chiều ngày 16/11, Huyện ủy Phú Hòa tổ chức sinh hoạt chính trị “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 và Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của huyện.

Dự hội nghị có đồng chí đồng chí Lê Ngọc Tính, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Khi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Các hình ảnh tại buổi sinh hoạt “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đuờng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Ảnh Quỳnh Chi

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu được truyền đạt những nội dung cơ bản của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Trong đó, khẳng định việc lựa chọn con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn. Tác phẩm nêu và trả lời hai câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì và đi lên Chủ nghĩa xã hội bằng cách nào; phân tích một số phương hướng cơ bản trong quá trình đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta, khẳng định thành tựu của công cuộc đổi mới, xác định những vấn đề đặt ra và định hướng các giải pháp chủ yếu trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên thêm thấm nhuần Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Ngọc Tính, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền, lan tỏa giá trị, ý nghĩa tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn xã hội, góp phần cùng với các địa phương khác trong cả nước thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược, hiện thực hóa ý chí vươn lên, phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Dịp này, Huyện ủy Phú Hòa cũng đã triển khai các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quỳnh Chi


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập