Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
UBND Huyện

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổ chức bộ máy hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện Phú Hòa gồm:

* Lãnh đạo UBND huyện:

+ Đ/c Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND huyện

+ Đ/c Nguyễn Ngọc Tường - Phó Chủ tịch UBND huyện

+ Đ/c Đinh Công Thạch - Phó Chủ tịch UBND huyện

* Các đơn vị chuyên môn thuộc huyện:

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện

2. Thanh tra huyện

3. Phòng Nội vụ

4. Phòng Tư pháp

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin

8. Phòng Tài chính và Kế hoạch 

9. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

10. Phòng Lao động thương binh và xã hội

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12. Trung tâm Phát triển quỹ đất

13. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình

14. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

15. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Phú Hòa: Cải cách hành chính - nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chiến lược phát triển KT-XH
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung

Thống kê truy cập