Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Thông báo lấy ý kiến góp ý cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan về Dự thảo Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thông báo lấy ý kiến góp ý cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan về Dự thảo Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Công văn số 227/UBND-TH, ngày 13/01/2023.

UBND huyện Phú Hòa thông báo nội dung sau:

Thông báo đến UBND các xã, thị trấn; cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan về Dự thảo Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, và giao UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thông tin việc lấy ý kiến về Quy hoạch vùng tỉnh đến cộng đồng và các cá nhân có liên quan. Hồ sơ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử UBND tỉnh và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại đường dẫn: http://ipcphuyen.gov.vn/quy-hoach/1430-Lay-y-kien-Ouy-hoachtinh-Phu-Yen-thoi-ky-2021-2030,-tam-nhin-den-nam-2050.html.

Các thức tham gia góp ý kiến thực hiện theo Công văn số 227/UBND-TH, ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh (có đính kèm).

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Phú Hòa: Cải cách hành chính - nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chiến lược phát triển KT-XH
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung

Thống kê truy cập