Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Thông báo Tuyển dụng viên chức giáo viên, văn thư, thư viện trường học năm 2023


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức giáo viên, văn thư, thư viện

trường học năm 2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 28/8/2023 của UBND huyện về việc xét tuyển viên chức giáo viên, văn thư, thư viện trường học năm 2023; UBND huyện thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên, văn thư, thư viện trường học năm 2023, gồm các nội dung như sau:

I. Chỉ tiêu, yêu cầu tuyển dụng

1. Số lượng, tên vị trí cần tuyển

a) Số lượng: Tổng số tuyển dụng: 125 chỉ tiêu (GV Mầm non: 19, GV Tiểu học: 75, GV Trung học cơ sở: 25, viên chức thư viện: 03, viên chức văn thư: 03).

b) Tên vị trí cần tuyển:

- Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp: Viên chức giáo viên.

Trong đó:

+ Cấp Mầm non: 19 chỉ tiêu

+ Cấp Tiểu học: 75 chỉ tiêu, cụ thể:

Giáo viên dạy các môn: 67 chỉ tiêu

Giáo viên Thể dục: 06 chỉ tiêu

Giáo viên Mĩ thuật: 01 chỉ tiêu

Giáo viên Âm nhạc: 01 chỉ tiêu

+ Cấp THCS: 25 chỉ tiêu, cụ thể:

Giáo viên môn Toán: 07 chỉ tiêu

Giáo viên môn Ngữ văn: 06 chỉ tiêu

Giáo viên môn Vật lý: 01 chỉ tiêu

Giáo viên môn Hóa học: 04 chỉ tiêu

Giáo viên môn Sinh học: 01 chỉ tiêu

Giáo viên môn Lịch sử:  02 chỉ tiêu

Giáo viên môn Thể dục: 02 chỉ tiêu

Giáo viên môn Âm nhạc: 02 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp: Viên chức văn thư: 03 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp: Viên chức thư viện: 03 chỉ tiêu.

2. Yêu cầu đối với vị trí cần tuyển dụng:

+ Giáo viên Mầm non (giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26): Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

+ Giáo viên Tiểu học (giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29): Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Giáo viên Trung học cơ sở (giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32): Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Viên chức thư viện (hạng IV, mã số V.10.02.07): Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

+ Viên chức văn thư (văn thư viên trung cấp, mã số 02.008): Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

II. Đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn đăng ký xét tuyển viên chức giáo viên, văn thư, thư viện trường học năm 2023.

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên, văn thư, thư viện trường học năm 2023:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của cá nhân, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

          1. Tiếp nhận hồ sơ:

a) Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 11/9/2023 đến hết ngày 10/10/2023.

b) Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện. Địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên.

c) Số điện thoại: 02573886885

2. Thành phần hồ sơ đăng ký xét tuyển

a) Về hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức giáo viên, nhân viên mỗi thí sinh phải trực tiếp nộp 01 (một) bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo).

- Bản sao bằng tốt nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm đăng ký dự xét tuyển; đối với bằng cử nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì nộp kèm bản sao chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trường hợp thí sinh có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì đề nghị cung cấp bản công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt và được cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (nay là Cục quản lý chất lượng) – Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

- Phong bì dán tem 06 bì ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận, trường hợp địa chỉ người nhận không phải là người dự tuyển thì phải ghi rõ thêm họ tên của người dự tuyển và vị trí dự tuyển.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có). Người đăng ký xét tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký ở 01 vị trí dự tuyển tại Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 28/8/2023 của UBND huyện về việc xét tuyển viên chức giáo viên, văn thư, thư viện trường học năm 2023 và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xoá tên trong danh sách dự tuyển hoặc huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.

b) Về tiếp nhận hồ sơ xét tuyển:

Phòng Giáo dục và đào tạo huyện tổ chức tiếp nhận và hướng dẫn người đăng ký dự tuyển hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trong đó lưu ý các nội dung sau:

- Phiếu đăng ký dự tuyển phải điền đầy đủ thông tin, các nội dung không có thì ghi rõ không hoặc gạch chéo phần để trống. Không nhận Phiếu đăng ký xét tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

- Giữ lại 06 phong bì để thực hiện thông báo cho thí sinh theo quy định và chịu trách nhiệm giải quyết, trả lời các thắc mắc, khiếu nại của người dự tuyển đối với kết quả tiếp nhận hồ sơ.

c) Phân loại, tổng hợp hồ sơ dự tuyển:

Căn cứ Kế hoạch Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 28/8/2023 của UBND huyện về việc xét tuyển viên chức giáo viên, văn thư, thư viện trường học năm 2023, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện tổng hợp, phân loại hồ sơ thành 02 nhóm dự kiến đủ điều kiện; không đủ điều kiện dự tuyển về trình độ chuyên môn, tin học và ngoại ngữ (nếu có), trong đó hồ sơ không đủ điều kiện xét tuyển phải nêu rõ lý do.

d) Về việc bàn giao hồ sơ và danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo viên, văn thư, thư viện trường học năm 2023 sau khi hết thời gian nhận hồ sơ, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện thực hiện bàn giao hồ sơ và danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển như sau:

- Hồ sơ bàn giao gồm:

+ Công văn của Phòng Giáo dục và đào tạo.

+ Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển.

+ Về hồ sơ đăng ký dự tuyển: Hồ sơ chia thành 02 nhóm dự kiến đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển, được sắp xếp theo từng môn học ở từng cấp học tương ứng với danh sách phân loại; được bấm thành bộ gồm Phiếu đăng ký và giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Danh sách và hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức giáo viên, văn thư, thư viện trường học được lập thành 01 bộ (kèm file danh sách) gửi về Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp, thẩm định theo quy định.

- Thời hạn: Trước ngày 31/10/2023.

IV. Hình thức, nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm xét tuyển.

  1. Hình thức, nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức giáo viên, văn thư, thư viện trường học năm 2023 được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1.

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đạt yêu cầu thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của người tham gia dự tuyển tại Vòng 1, Hội đồng xét tuyển sẽ thông báo triệu tập các thí sinh có đủ điều kiện tham gia xét tuyển tại Vòng 2. Thông báo triệu tập sẽ được niêm yết tại trụ sở làm việc của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của UBND huyện tại địa chỉ: http://phuhoa.phuyen.gov.vn

Trước ngày tổ chức Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển (Vòng 2) 01 ngày, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên, văn thư, thư viện trường học năm 2023 sẽ niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng để tổ chức kiểm tra thực hành; sơ đồ vị trí các phòng; nội quy, quy chế xét tuyển tại địa điểm tổ chức Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2).

b) Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển.

-  Hình thức thi: Thi viết

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: 180 phút.

2. Thời gian và địa điểm xét tuyển

Thời gian và địa điểm tổ chức Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2), Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên, văn thư, thư viện trường học năm 2023 sẽ có văn bản thông báo sau.

V. Phí dự tuyển

Sau khi kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên, văn thư, thư viện trường học năm 2023 tổng hợp số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển và căn cứ theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức để thông báo thu lệ phí dự tuyển theo quy định.

Trên đây là thông báo của UBND huyện triển khai thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức giáo viên, văn thư, thư viện trường học năm 2023 để các cơ quan, đơn vị và người có nhu cầu đăng ký xét tuyển viên giáo viên, văn thư, thư viện trường học được biết, thực hiện. Các nội dung tiếp theo của kỳ xét tuyển, UBND huyện sẽ thông báo theo quy định./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Phú Hòa: Cải cách hành chính - nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chiến lược phát triển KT-XH
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung

Thống kê truy cập