Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN PHÚ HÒA

Huyện Phú Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật hình sự trên địa bàn huyện.

Triển khai Bộ luật hình sự năm 2015 cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trên địa bàn huyện Phú Hòa. Ảnh Quỳnh Chi

Theo đó, nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các phòng, ban, đơn vị và các xã, thị trấn, bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc trong triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội. Nội dung thực hiện bao gồm, rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các tài liệu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự để đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành cho phù hợp với Bộ luật Hình sự; bên cạnh đó cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức tập huấn Bộ luật Hình sự 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các cơ quan Công an, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân nhân huyện tăng cường phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Bộ luật.

                                                                                              Quỳnh Chi

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Phú Hòa: Cải cách hành chính - nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chiến lược phát triển KT-XH
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung

Thống kê truy cập