Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của HĐND Huyện
70/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết Chủ trương đầu tư Dự án: Mở rộng khép kín khu dân cư phía Tây chợ Phong Niên
69/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết về điều chính kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
68/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022.
67/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2022
66/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
65/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết Chủ trương đầu tư Dự án: Khép kín khu dân cư phía Nam THACO Trường Hải thuộc đất O28 (đồ án Quy hoạch Bắc Sông Ba)
64/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết Chủ trương đầu tư Dự án: Khép kín khu dân cư phía Nam An Thịnh thuộc khu đất O27 (Đồ án Quy hoạch Bắc Sông Ba)
63/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết Chủ trương đầu tư Dự án: Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa; Tuyến đường D5; Hạng mục: Cống họp qua kênh Chính Bắc
62/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Hệ thống xử lý nước thải thị trấn
61/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: xây dựng trường THCS Hòa Định Đông
60/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Mở rộng trường THCS Hòa Quang
59/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Lưới điện chiếu sáng công cộng dọc ĐH26
57/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa; tuyến từ đường G49-G60
55/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa; tuyến đường N4 (đoạn đường từ 21,25m đến giáp đường Đông-Tây)
54/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa; tuyến đường D3
53/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: khép kín khu dân cư xã Hòa Định Đông (đối diện trường Trần Quốc Tuấn)
52/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: khép kín khu dân cư thôn Cẩm Thạch (cửa hàng HTX đến nhà ông Gộc)
51/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: khép kín khu dân cư Chùa Tuyết Lãnh Sơn
50/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: khép kín khu dân cư phia Tây nhà ông Tô Thắng - Phụng Tường 1
49/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khép kín khu dân cư thôn Cẩm Thạch (giai đoạn 2)

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập