Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của HĐND Huyện
Nghị quyết số 34/NQ-HĐND
14/12/2023 Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Phú Hòa (nguồn vốn do huyện quản lý)
Nghị quyết số 34/NQ-HĐND
14/12/2023 Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Phú Hòa (nguồn vốn do huyện quản lý)
Nghị quyết số 33/NQ-HĐND
14/12/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Nghị quyết số 32/NQ-HĐND
14/12/2023 Nghị quyết chủ trương đầu tư Công trình: Nâng cấp Trụ sở tiếp công dân và các cơ quan huyện
Nghị quyết số 31/NQ-HĐND
14/12/2023 Nghị quyết chủ trương đầu tư Công trình: Nâng cấp Trường Tiểu học Hòa Trị 2
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND
14/12/2023 Nghị quyết chủ trương đầu tư Công trình: Nâng cấp Trường THCS Lương Văn Chánh
Nghị quyết số 29/NQ-HĐND
14/12/2023 Nghị quyết chủ trương đầu tư Công trình: Trường THCS Hòa An
Nghị quyết số 28/NQ-HĐND
14/12/2023 Nghị quyết chủ trương đầu tư Công trình: Trần địa hỏ lực cối 60, cối 82, ĐKZ82, SMPK 12,7 mm
Nghị quyết số 27/NQ-HĐND
14/12/2023 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng khu dân cư Thành Hồ Trung tâm thị trấn Phú Hòa.
Nghị quyết số 26/NQ-HĐND
14/12/2023 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỷ thuật khu dân cư NLK4 thị trấn Phú Hòa.
Nghị quyết số 25/NQ-HĐND
14/12/2023 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khép kín khu dân cư phía Tây nhà ông Tô Thắng - Phụng Tường 1.
Nghị quyết số 24/NQ-HĐND
14/12/2023 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khép kín khu dân cư thôn Cẩm Thạch (Cửa hành HTX đến nhà ông Gộc).
Nghị quyết số 23/NQ-HĐND
14/12/2023 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khép kín khu dân cư chùa Tuyết Lãnh Sơn.
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND
14/12/2023 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa; tuyến đường D5.
Nghị quyết số 21/NQ-HĐND
14/12/2023 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa; trục Đông Tây nối dài.
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND
14/12/2023 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: khu Trung tâm thương mại TM1 (Chợ Bầu Đục mới)
Nghị quyết số 19/NQ-HĐND
14/12/2023 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cầu qua kênh chính Bắc và đường dẫn vào trục Đông Tây thị trấn
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND
14/12/2023 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND
14/12/2023 Nghị quyết nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024
Nghị quyết số 16/NQ-HĐND
13/12/2023 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Phú Hòa: Cải cách hành chính - nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chiến lược phát triển KT-XH
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung

Thống kê truy cập