Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của HĐND Huyện
14/NQ-HĐND
26/07/2022 Nghị quyết về chương trình giám sát Hội Đồng Nhân Dân huyện năm 2023
13/NQ-HĐND
26/07/2022 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân huyện năm 2021
12/NQ-HĐND
26/07/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
11/NQ-HĐND_2022
26/07/2022 Nghị quyết chủ trương đầu tư lập Đồ án: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 mở rộng khu nội thị thị trấn huyện lỵ - huyện Phú Hòa về phía Bắc
10/NQ-HĐND
26/07/2022 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khu giết mổ gia súc tập trung
09/NQ-HĐND
26/07/2022 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng hồ sinh thái thị trấn
08/NQ-HĐND
26/07/2022 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Hệ thống xử lý nước thải thị trấn
07/NQ-HĐND
26/07/2022 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa; tuyến đường từ đường Bắc - Nam đến R4
06/NQ-HĐND
26/07/2022 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa; tuyến đường N4 (đoạn từ 21,25m đến giáp đường Đông - Tây)
05/NQ-HĐND
26/07/2022 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa; tuyến đường D3
04/NQ-HĐND
26/07/2022 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỷ thuật khu dân cư NV1, NV2, NV3, NV thị trấn Phú Hòa.
03/NQ-HĐND
26/07/2022 Nghị quyết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022
02/NQ-HĐND
26/07/2022 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
01/NQ-HĐND
26/07/2022 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa nhiệm kỳ 2021-2026
70/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết Chủ trương đầu tư Dự án: Mở rộng khép kín khu dân cư phía Tây chợ Phong Niên
69/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết về điều chính kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
68/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022.
67/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2022
66/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
65/NQ-HĐND
24/12/2021 Nghị quyết Chủ trương đầu tư Dự án: Khép kín khu dân cư phía Nam THACO Trường Hải thuộc đất O28 (đồ án Quy hoạch Bắc Sông Ba)

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập