Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của HĐND Huyện
02/NQ-HĐND
29/05/2023 Nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Phú Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
01/NQ-HĐND
29/05/2023 Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Phú Hòa
34/NQ-UBND
14/12/2022 Nghị quyết ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội Đồng Nhân Dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.
33/NQ-UBND
14/12/2022 Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
32/NQ-UBND
14/12/2022 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường giao thông nội thị thị trấn Phú Hòa; trục Đông - Tây nối dài.
31/NQ-UBND
14/12/2022 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khép kín khu dân cư xã Hòa Định Đông (đối diện trường Trần Quốc Tuấn).
30/NQ-UBND
14/12/2022 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư NLK4 thị trấn Phú Hòa
29/NQ-UBND
14/12/2022 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Hạng mục khu tái định cư xã Hòa An phục vụ cho dự án cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25, thuộc địa bàn huyện Phú Hòa (giai đoạn 2)
28/NQ-UBND
14/12/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
27/NQ-UBND
14/12/2022 Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cầu quan kênh chính Bắc và đường dẫn vào trục Đông - Tây thị trấn.
26/NQ-UBND
14/12/2022 Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khu Trung tâm thương mại TM1 (chợ Bầu Đục mới)
25/NQ-UBND
14/12/2022 Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Phú Hòa (nguồn vốn do huyện quản lý)
24/NQ-UBND
14/12/2022 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023
23/NQ-UBND
14/12/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2021
22/NQ-UBND
14/12/2022 Nghị quyết nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.
14/NQ-HĐND
26/07/2022 Nghị quyết về chương trình giám sát Hội Đồng Nhân Dân huyện năm 2023
13/NQ-HĐND
26/07/2022 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân huyện năm 2021
12/NQ-HĐND
26/07/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
11/NQ-HĐND_2022
26/07/2022 Nghị quyết chủ trương đầu tư lập Đồ án: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 mở rộng khu nội thị thị trấn huyện lỵ - huyện Phú Hòa về phía Bắc
10/NQ-HĐND
26/07/2022 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khu giết mổ gia súc tập trung

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập