Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của HĐND Huyện
65/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về việc bầu Trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
64/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
63/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021
61/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021
61/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025
60/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: khu giết mổ gia súc tập trung
59/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: xây dựng Hồ sinh thái thị trấn
58/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Hệ thống nước thải thị trấn
57/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Bãi rác thải rắn
56/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Trường THCS Hòa Định Đông
55/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp trường Trung học CS Trần Hào
54/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp trường Tiểu học Hòa An 1
53/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp trường Tiểu học Hòa Trị 1
52/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp trường Tiểu học Hòa Định Đông
51/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp trường Tiểu học Hòa Thắng 1
50/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Mở rộng trường THCS Hòa Quang Nam
49/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: xây dựng thao trường huấn luyện, bắn cấp huyện (giai đoạn 2)
48/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: tu bổ, nâng cấp Mộ, nhà thờ ông Nguyễn Công Nhàn
47/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Mở rộng lưới điện chiếu sáng Kè Phú Lộc (Đoạn từ Phong Niên đến thị trấn)
46/NQ-HĐND
16/12/2020 Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Lưới điện chiếu sáng công cộng dọc Quốc lộ 25 xã Hòa Định Tây (đoạn từ nhà ông Xuân đến suối Bà Lượng)

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Dương Ngọc Bi - Chánh Thanh tra Huyện 0989.326.292
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập