Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của UBND huyện
525/UBND
04/05/2021 V/v tạm hoãn chào cờ và sinh hoaṭ dưới cờ vào sáng thứ hai
497/UBND
04/05/2021 V/v tăng cườ ng công tác phòng, chống dich Covid ̣ - 19
242/TB-UBND
04/05/2021 Thông báo Kết luận của đ/c Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phú Hòa
493/UBND
30/04/2021 V/v thưc hiệṇ nôi dung ̣ Công văn số 1863/UBND-KGVX của UBND Tỉnh
491/UBND
29/04/2021 V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện
733/UBND
27/07/2020 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19
226/TB-UBND
21/05/2020 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 04/2020
53/KH-UBND
11/03/2020 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020
54/KH-UBND
11/03/2020 Kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2020
55/KH-UBND
11/03/2020 Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền hoạt động văn hóa, văn nghệ năm 2020
51/KH-UBND
06/03/2020 Kế hoạch Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020
49/KH-UBND
06/03/2020 Kế hoạch Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
63/BC-UBND
06/03/2020 Báo cáo Tình hình triển khai nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch 119/KH-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh giai đoạn 2016-2020
43/KH-UBND
27/02/2020 Kế hoạch tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19
30/KH-UBND
12/02/2020 Kế hoạch Kiểm tra công tác phòng, chống với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn huyện Phú Hòa
19/KH-UBND
04/02/2020 Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính, công tác Nội vụ năm 2020 của UBND huyện Phú Hòa
18/KH-UBND
04/02/2020 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan hành chính nhà nước trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2020.
17/KH-UBND
03/02/2020 Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020
15/KH-UBND
22/01/2020 Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Phú Hòa năm 2020
72/TB-UBND
16/03/2020 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02/2020

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Dương Ngọc Bi - Chánh Thanh tra Huyện 0989.326.292
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập