Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Công văn
277/UBND
14/03/2022 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Phú Yên.
02/HD-UBND
20/07/2021 Hướng dẫn việc thực hiện dừng, kiểm tra người, phương tiện tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19
525/UBND
04/05/2021 V/v tạm hoãn chào cờ và sinh hoaṭ dưới cờ vào sáng thứ hai
497/UBND
04/05/2021 V/v tăng cườ ng công tác phòng, chống dich Covid ̣ - 19
493/UBND
30/04/2021 V/v thưc hiệṇ nôi dung ̣ Công văn số 1863/UBND-KGVX của UBND Tỉnh
491/UBND
29/04/2021 V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện
733/UBND
27/07/2020 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19
28/UBND
09/01/2020 Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước
22/UBND
09/01/2020 Về việc tiếp tục tăng cường triển khai phong trào "chống rác thải nhựa"
389/NN-VPĐP
11/11/2019 Về việc thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Hòa Quang Bắc
865/UBND
09/08/2019 Về việc triển khai thực hiên các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VII
271/UBND
25/03/2019 Về việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ
391/UBND
18/04/2019 Về việc triển khai thực hiên Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
171/UBND
26/02/2019 V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện văn hóa công sở
1189/UBND-NV
10/10/2018 V/v tra tìm địa chỉ liên lạc của cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình cán bộ đi B
1114/UBND
27/09/2018 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC" 04/10/2018
821/UBND_2018
27/07/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên
720/UBND-VP
29/06/2018 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 101-KH/HU ngày 26/6/2018 của Huyện ủy
681/UBND-VP
20/06/2018 V/v triển khai thực hiện các giải pháp để cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 và các năm tiếp theo
749/UBND
06/07/2018 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập