Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Công văn
733/UBND
27/07/2020 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19
28/UBND
09/01/2020 Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước
22/UBND
09/01/2020 Về việc tiếp tục tăng cường triển khai phong trào "chống rác thải nhựa"
389/NN-VPĐP
11/11/2019 Về việc thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Hòa Quang Bắc
865/UBND
09/08/2019 Về việc triển khai thực hiên các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VII
271/UBND
25/03/2019 Về việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ
391/UBND
18/04/2019 Về việc triển khai thực hiên Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
171/UBND
26/02/2019 V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện văn hóa công sở
1189/UBND-NV
10/10/2018 V/v tra tìm địa chỉ liên lạc của cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình cán bộ đi B
1114/UBND
27/09/2018 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC" 04/10/2018
821/UBND_2018
27/07/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên
720/UBND-VP
29/06/2018 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 101-KH/HU ngày 26/6/2018 của Huyện ủy
681/UBND-VP
20/06/2018 V/v triển khai thực hiện các giải pháp để cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 và các năm tiếp theo
749/UBND
06/07/2018 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư
639/UBND
11/06/2018 V/v Thực hiện Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu cán bộ chủ chốt
754/UBND-NV
06/07/2018 V/v triển khai thực hiện Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện
564/UBND
25/05/2018 V/v thực hiện các nội dung kiến nghị của ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, và Nhi đồng của Quốc hội.
450/UBND-NV
04/05/2018 V/v triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực chính phủ Trương Hòa Bình về công tác cải cách hành chính
246/UBND
16/03/2018 về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
157/UBND
21/02/2018 V/v Triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND Huyện 0985.754.336
Ông Hồ Minh Phú - Chánh Thanh tra Huyện 0905.966.811
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập