Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Công văn
200/UBND-KTHT
29/01/2024 về việc mức thu lệ phí đối với thủ tục hành chính về giấy phép xây dựng
277/UBND
14/03/2022 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Phú Yên.
02/HD-UBND
20/07/2021 Hướng dẫn việc thực hiện dừng, kiểm tra người, phương tiện tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19
525/UBND
04/05/2021 V/v tạm hoãn chào cờ và sinh hoaṭ dưới cờ vào sáng thứ hai
497/UBND
04/05/2021 V/v tăng cườ ng công tác phòng, chống dich Covid ̣ - 19
493/UBND
30/04/2021 V/v thưc hiệṇ nôi dung ̣ Công văn số 1863/UBND-KGVX của UBND Tỉnh
491/UBND
29/04/2021 V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện
733/UBND
27/07/2020 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19
28/UBND
09/01/2020 Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước
22/UBND
09/01/2020 Về việc tiếp tục tăng cường triển khai phong trào "chống rác thải nhựa"
389/NN-VPĐP
11/11/2019 Về việc thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Hòa Quang Bắc
865/UBND
09/08/2019 Về việc triển khai thực hiên các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VII
271/UBND
25/03/2019 Về việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ
391/UBND
18/04/2019 Về việc triển khai thực hiên Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
171/UBND
26/02/2019 V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện văn hóa công sở
1189/UBND-NV
10/10/2018 V/v tra tìm địa chỉ liên lạc của cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình cán bộ đi B
1114/UBND
27/09/2018 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC" 04/10/2018
821/UBND_2018
27/07/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên
720/UBND-VP
29/06/2018 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 101-KH/HU ngày 26/6/2018 của Huyện ủy
681/UBND-VP
20/06/2018 V/v triển khai thực hiện các giải pháp để cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 và các năm tiếp theo

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Phú Hòa: Cải cách hành chính - nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chiến lược phát triển KT-XH
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung

Thống kê truy cập