Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Kế hoạch
175/KH-UBND
28/08/2023 Kế hoạch Xét tuyển viên chức giáo viên, văn thư, thư viện trường học năm 2023
50/KH-UBND
28/02/2023 Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
53/KH-UBND
11/03/2020 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020
54/KH-UBND
11/03/2020 Kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2020
55/KH-UBND
11/03/2020 Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền hoạt động văn hóa, văn nghệ năm 2020
51/KH-UBND
06/03/2020 Kế hoạch Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020
49/KH-UBND
06/03/2020 Kế hoạch Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
43/KH-UBND
27/02/2020 Kế hoạch tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19
30/KH-UBND
12/02/2020 Kế hoạch Kiểm tra công tác phòng, chống với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn huyện Phú Hòa
19/KH-UBND
04/02/2020 Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính, công tác Nội vụ năm 2020 của UBND huyện Phú Hòa
18/KH-UBND
04/02/2020 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan hành chính nhà nước trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2020.
17/KH-UBND
03/02/2020 Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020
15/KH-UBND
22/01/2020 Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Phú Hòa năm 2020
06/KH-UBND
16/01/2020 Kế hoạch tuyên truyền học tập chuyên đề năm 2020 "tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
07/KH-UBND
16/01/2020 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Hòa lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
81/KH-UBND
08/05/2019 Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Phú Hòa năm 2019
80/KH-UBND
07/05/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin huyện Phú Hòa phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
79/KH-UBND
07/05/2019 Kế hoạch về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019
78/KH-UBND
07/05/2019 Kế hoạch tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lao, Việt Nam - Campuchia năm 2019
17/KH-UBND
23/01/2019 Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Phú Hòa

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Phú Hòa: Cải cách hành chính - nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chiến lược phát triển KT-XH
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung

Thống kê truy cập