Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Quyết định
2481/QĐ-UBNd
11/05/2023 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa nhiệm kỳ 2021-2026
2776/QĐ-UBND
10/06/2022 Quyết định về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo
2780/QĐ-UBND
14/06/2022 Quyết định về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo (Phạm Tùng Tin)
2582/QĐ-UBND
30/05/2022 Quyết định ban hành nội quy bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Phú Hòa
2238/QĐ-UBND
15/05/2019 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của huyện Phú Hòa thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
2377/QĐ-UBND
22/05/2019 Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân huyện Phú Hòa
3692/QĐ-UBND
04/07/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới công tác cai nghiện ma tuy ở Việt Nam đến cuối năm 2020" trên địa bàn huyện Phú Hòa
374/QĐ-UBND
25/01/2018 Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
6384/QĐ_UBND
16/10/2017 Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử huyện Phú Hòa

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Phú Hòa: Cải cách hành chính - nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chiến lược phát triển KT-XH
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung

Thống kê truy cập