Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Thông báo
1304/TB-UBND
30/08/2022 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên năm học 2022-2023
147/KH-UBND
11/08/2022 Kế hoạch tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã huyện Phú Hòa năm 2022
1022/TB-UBND
16/08/2022 Kết quả xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, bố trí tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa
132/TB-UBND
18/05/2022 Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Đ/c Nguyễn Bá Khải–Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2022
162/TB-UBND
14/04/2022 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đ/c Nguyễn Bá Khải Chủ tịch UBND huyện phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3/2022
242/TB-UBND
04/05/2021 Thông báo Kết luận của đ/c Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phú Hòa
226/TB-UBND
21/05/2020 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 04/2020
72/TB-UBND
16/03/2020 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02/2020
33/TB
10/02/2020 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 01/2020
2121/TB-UBND
07/11/2019 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 10/2019
2083/TB-UBND
22/10/2019 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 9/2019
2044/TB-UBND
13/10/2019 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 8/2019
848/TB-UBND
09/08/2019 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2019
701/TB-UBND
10/06/2019 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Đinh Công Thạch - Phó chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2019
548/TB-UBND
13/05/2019 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2019
157/TB-UBND
12/04/2019 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3/2019
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
121/TB-UBND
11/03/2019 Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02/2019
06 /TB-UBND
09/01/2019 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 12/2018
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Phú Hòa: Cải cách hành chính - nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong chiến lược phát triển KT-XH
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung

Thống kê truy cập