Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Thông báo
162/TB-UBND
14/04/2022 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đ/c Nguyễn Bá Khải Chủ tịch UBND huyện phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3/2022
242/TB-UBND
04/05/2021 Thông báo Kết luận của đ/c Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phú Hòa
226/TB-UBND
21/05/2020 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 04/2020
72/TB-UBND
16/03/2020 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02/2020
33/TB
10/02/2020 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 01/2020
2121/TB-UBND
07/11/2019 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 10/2019
2083/TB-UBND
22/10/2019 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 9/2019
2044/TB-UBND
13/10/2019 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 8/2019
848/TB-UBND
09/08/2019 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2019
701/TB-UBND
10/06/2019 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Đinh Công Thạch - Phó chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2019
548/TB-UBND
13/05/2019 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2019
157/TB-UBND
12/04/2019 Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3/2019
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
121/TB-UBND
11/03/2019 Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02/2019
06 /TB-UBND
09/01/2019 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 12/2018
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo về việc niêm yết giá thanh lý phòng học và nhà vệ sinh
Thông báo dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội XIV của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên
1137/TB-UBND
11/08/2018 Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 10/2018
Thông báo về việc tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HĐND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Nguyễn Bá Khải - Chủ tịch UBND Huyện 0903.584.789
Ông Đào Chu Tấn Đông - Chánh Thanh tra Huyện 0915.146.543
Bà Phan Thị Lệ Thu - Trưởng Phòng Nội vụ 0975.354.664
Thanh tra Sở nội vụ 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573.842.954
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Sử dụng khẩu trang phòng ngừa virus nCoV
  • Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng phòng chống virus nCorV
  • PV TT Son khuyen cao lay nCoV khi SD thu thuat khi dung
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa

Thống kê truy cập