Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Kế hoạch
40/KH-UBND
12/02/2018 Kế hoạch triển khai phong trào "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" trên địa bàn huyện Phú Hòa giai đoạn 2017-2021
26/KH-UBND
25/01/2018 Triển khai thi hành luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn huyện Phú Hòa
25/KH-UBND
23/01/2018 Kế hoạch Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tọi phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020.
17/KH-UBND
19/01/2018 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn huyện Phú Hòa
16/KH-UBND
19/01/2018 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg, ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.
09/KH-UBND
11/01/2018 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Phú Hòa
08/KH-UBND
11/01/2018 Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện
06/KH-UBND
08/01/2018 Kế hoạch tổ chức đợt ra quân tẩy xóa, tháo gỡ các sản phẩm quảng cáo, các hình thức quảng cáo rao vặt không đúng quy định trên địa bàn huyện
194/KH-UBND
30/10/2017 Kế hoạch đối thoại của Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân trên địa bàn huyện
115/KH-UBND
05/06/2017 Kế hoạch phát triển du lịch huyện Phú Hòa năm 2017
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa
  • Thắng Cảnh Gành Đá Phú Hòa
  • Thắng cảnh Đập Đồng Cam Phú Hòa

Thống kê truy cập