Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Kế hoạch
113/KH-UBND
01/06/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện
97/KH-UBND
11/05/2018 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Phú Hòa
100/KH-UBND
15/05/2018 Kế hoạch nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công PAPI và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2018
90/KH-UBND
24/04/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn huyện
81/KH-UBND
12/04/2018 Về tuyên truyền công tác biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2018
75/KH-UBND
04/04/2018 Kế hoạch về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018
57/KH-UBND
15/03/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 86-KH/HU ngày 08/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
45/KH-UBND
27/02/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2018 trên địa bàn huyện Phú Hòa
51/KH-UBND
06/03/2018 Kế hoạch Thực hiên Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đến năm 2021" trên địa bàn huyện Phú Hòa
40/KH-UBND
12/02/2018 Kế hoạch triển khai phong trào "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" trên địa bàn huyện Phú Hòa giai đoạn 2017-2021
26/KH-UBND
25/01/2018 Triển khai thi hành luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn huyện Phú Hòa
25/KH-UBND
23/01/2018 Kế hoạch Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tọi phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020.
17/KH-UBND
19/01/2018 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn huyện Phú Hòa
16/KH-UBND
19/01/2018 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg, ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.
09/KH-UBND
11/01/2018 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Phú Hòa
08/KH-UBND
11/01/2018 Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện
06/KH-UBND
08/01/2018 Kế hoạch tổ chức đợt ra quân tẩy xóa, tháo gỡ các sản phẩm quảng cáo, các hình thức quảng cáo rao vặt không đúng quy định trên địa bàn huyện
194/KH-UBND
30/10/2017 Kế hoạch đối thoại của Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân trên địa bàn huyện
115/KH-UBND
05/06/2017 Kế hoạch phát triển du lịch huyện Phú Hòa năm 2017

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng HBND - UBND huyện: 02573.886.548
Ông Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND Huyện 0985.754.336
Ông Nguyễn Ngọc Tường - Chánh thanh tra Huyện 0977.746.473
Bà Nguyễn Thị Mỹ Thu Thoa - Trưởng Phòng Nội vụ 0936.146.715
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa
  • Thắng Cảnh Gành Đá Phú Hòa
  • Thắng cảnh Đập Đồng Cam Phú Hòa

Thống kê truy cập