Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên
Thông báo
Thông báo Thời gian thi tuyển công chức cấp xã năm 2017
Thông báo tạm hoãn thời gian thi tuyển công chức cấp xã năm 2017
Thông báo Các trường hợp đăng ký dự tuyển được miễn thi môn tin học văn phòng
THÔNG BÁO Hoàn tất các thủ tục để chốt danh sách thí sinh tham gia dự thi công chức cấp xã
916/TB-UBND
16/10/2017 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Đ/c Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 9/2017
Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức xét tuyển công chức cấp xã năm 2017
Thông báo Thời gian ôn tập, tổ chức thi tuyển và lệ phí thi tuyển công chức cấp xã năm 2017
Thông báo thời gian ôn tập, tổ chức xét tuyển và lệ phí xét tuyển công chức cấp xã năm 2017
410/TB-UBND
14/08/2017 Kết luận của đ/c Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2017
Thông báo Về việc tuyển dụng nhân viên lao động hợp đồng
289/TB-UBND
29/05/2017 Kết luận chỉ đạo của đ/c Phạm Khi – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết công tác quản lý và bảo vệ rừng theo Kết luận của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số 35-TB/VPHU ngày 15/5/2017
257/TB-UBND
24/05/2017 Kết luận của đ/c Lê Ngọc Tính – Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện ngày 22/5/2017
323/TB-UBND
14/06/2017 Kết luận của đ/c Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2017
Thông báo Kết luận của đ/c Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2017
238/TB-UBND
10/05/2017 Kết luận của đ/c Lê Ngọc Tính - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2017
UBND huyện Phú Hòa Thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
  • Đôi nét về huyện Phú Hòa
  • Thắng Cảnh Gành Đá Phú Hòa
  • Thắng cảnh Đập Đồng Cam Phú Hòa

Thống kê truy cập